Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadzi od dnia 13 grudnia 2021 r. zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 Zmiany wiążą się ze:

1.  Sposobem obsługi przedsiębiorców w CEIDG,

2. Przeniesieniem usług elektronicznych dla przedsiębiorców, tj. usługi założenia działalności gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia działalności gospodarczej ze strony ceidg.gov.pl na serwis Biznes.gov.pl,

 3. Wprowadzeniem nowych wzorów formularzy, instrukcji oraz zaświadczeń:

a. Formularz wniosku CEIDG-1 ,

b. Formularze załączników CEIDG (MW, RD, RB, POPR, PN, SC, ZS).