Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie stwierdzająca wygasnięcie decyzji z dnia 17.12.2021 r. znak NHS.9020.9.1.176.2021 stwierdzającej brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Kobylany

  • 01
  • 02