Pamięć o Bitwie Opatowskiej 

            W niedzielę, 20 lutego, odbyły się uroczyste obchody 158. rocznicy Bitwy Opatowskiej, jednej z największych podczas powstania styczniowego. Mieszkańcy złożyli kwiaty przed pomnikiem majora Ludwika Zwierzdowskiego „Topora” w rynku, następnie w Opatowskim Ośrodku Kultury uczestniczyli w części artystycznej.

            W rynku uroczystości rozpoczęły się o godzinie piętnastej od odegrania Hymnu Państwowego przez Reprezentacyjną Orkiestrę Dętą Tempo pod batuta Izabeli Wojcierowskiej. Burmistrz Grzegorz Gajewski powitał mieszkańców, i przypomniał, jak ważne dla świadomości Polaków były Bitwa Opatowska i powstanie styczniowe.

            - Nasz wielki, piękny naród nie potrafi żyć w niewoli – powiedział Grzegorz Gajewski. -  Zbieramy się opatowskim rynku, aby uczcić pamięć bohaterów powstania styczniowego. To tu, na rynku, po przegranej bitwie, został stracony major Ludwik Zwierzdowski.  

            Burmistrz podkreślił, że powstanie styczniowe było jednym z wielu nieudanych zrywów, obok powstania listopadowego, obok późniejszych powstań, powstania warszawskiego. Jednak powstanie styczniowe było wyjątkowe z kilku względów. To najdłużej trwający zryw, z jego dziedzictwa korzystały kolejne pokolenia polskich patriotów. - My mamy obowiązek na ziemi opatowskiej przekazywać tę pamięć kolejnym pokoleniom - mówił burmistrz Grzegorz Gajewski. - Nasz naród ma wolność niepodległość zapisane w swoim DNA. Nie było ani jednego pokolenia, które zgodziłoby się na niewolę. Bądźmy wierni tym zasadom.   

            Przewodniczący Rady Powiatu Opatowskiego Wacław Rodek przypomniał czas, gdy Polska traciła niepodległość w wyniku waśni wewnętrznych, rozprzężenia wewnętrznego, wolności szlacheckiej. - Potem jednak Polacy nie mogli żyć w niewoli i wybili się na niepodległość – powiedział przewodniczący. - Teraz wszyscy powinniśmy być strażnikami pamięci narodowej.

            Delegacje zakładów pracy, instytucji i szkół złożyły kwiaty przed pomnikiem „Topora”. Na zakończenie uroczystości w rynku orkiestra zagrała „Rotę”. Asystę przy pomniku zapewnili członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego „Grot” na czele z prezesem Mariuszem Stanisławem Chmielem. Uroczystości prowadziły:  Magdalena Szemraj i Barbara Różalska,  pracownicy OOK, w tym Radia Opatów.

            Około godziny 16 w OOK, pod hasłem „Kultywowanie Tradycji Powstania Styczniowego”, w ramach funkcjonującej w OOK Wszechnicy Opatowskiej, opowieść o kultywowaniu tradycji powstańczych na ziemi świętokrzyskiej i nie tylko przedstawił Mariusz Stanisław Chmiel, prezes Stowarzyszenia „Grot”.

            Następnie odbył się koncert pod hasłem „Po wolność przez wieki”. Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Tempo Iwanowice  pod batutą Izabeli Wojcierowskiej wykonała wiązankę melodii patriotycznych, wojskowych, między innymi Marsz Pierwszej Brygady, Rozpłakały się wierzby. 

            W dalszej części zaprezentowała się Grupa Opatowskie Diamenty prowadzona przez Magdalenę Szemraj. W koncercie Bartosz Kozłowski zaśpiewał utwór Miejcie nadzieję z repertuaru Jacka Wójcickiego, Michał Różalski - Ojczyzno ma, Krystyna Wójcik - Zanim padnie strzał.

            W holu OOK dużym powodzeniem cieszyła się wystawa historyczna o powstaniu styczniowym. 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17