Kampania informacyjna dotycząca szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie.

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje o regularne szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliźnie które jest jedynym skutecznym sposobem zapobiegania wystąpieniu i rozprzestrzenianiu się wścieklizny.

Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

  • Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

  • Obowiązek doprowadzenia psa do punktu szczepień spoczywa na posiadaczach psów, którzy muszą go wypełnić w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia.

  • Szczepienia muszą być powtarzane rokrocznie.

  • Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru psów zaszczepionych dokonany przez lekarza weterynarii.

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną zwierząt stałocieplnych (np. psy, koty, lisy, dziki, sarny), a także człowieka. Chorobę wywołuje wirus, który ma powinowactwo do układu nerwowego i dlatego w większości przypadków objawia się zaburzeniami świadomości, koordynacji ruchowej, pobudzeniem nerwowym i agresją. Jest to także groźna choroba odzwierzęca ludzi. Głównym źródłem zakażenia są zwierzęta będące w okresie inkubacji choroby lub chore, wydalające zarazki ze śliną. Wirusy wścieklizny przenoszone są przede wszystkim przez psy, lisy ale również przez drobne gryzonie leśne i polne. Zwierzęta i ludzie ulegają zakażeniu głównie poprzez ślinę przy ukąszeniu przez chorego osobnika. Zarazek dostaje się do rany, nawet przy mało zauważalnym skaleczeniu.

Zacznik plakat informacyjny Wcieklizna 4865307 6015861