Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zwraca się z prośbą o wypełnienie  ankiety przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Opatów w zakresie -  Diagnozy potrzeb NGO's w zakresie działań realizowanych na rzecz cudzoziemców.

Ankieta - Diagnoza potrzeb NGO's w zakresie działań realizowanych na rzecz cudzoziemców