"Szanowni Mieszkańcy!

W związku z rozpoczęciem prac nad wspólnym dokumentem dla całego Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły, zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie konsultacyjne. Będzie ono okazją do podzielenia się własnymi spostrzeżeniami w zakresie rozwoju całego regionu Doliny Wisły, w tym rozwoju turystyki, sfery społecznej, gospodarczej, ochrony środowiska czy ładu przestrzennego.

Spotkanie odbędzie się w dniu  14 marca 2022 r. w godzinach  9.00 - 11.00 na platformie ZOOM 

link do spotkania:

https://us06web.zoom.us/j/82874590793?pwd=UUkya2gxaWVpOEhsK0dFMlU2M3I0Zz09

Identyfikator spotkania: 828 7459 0793
Kod dostępu: 903090

"Strategia rozwoju jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez najbliższe kilka lat, w tym zrzeszone związku międzygminne. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru."

OSI Dolina Wisy