I N F O R M A C J A

Urząd Stanu Cywilnego w Opatowie uprzejmie informuje, iż wzorem lat ubiegłych również i w tym  roku organizowana będzie uroczystość związana z wręczaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym pary które zwierały związek małżeński w 1972r poza Opatowem, a są zainteresowane udziałem w takim wydarzeniu prosimy o kontakt osobisty: w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34 w pokoju nr 1  lub telefoniczny - pod numerem telefonu 15 868 13 22 w terminie do dnia 31 marca 2022r.