Szkoła Podstawowa nr 2 - Niebieski marsz dla autyzmu

Niebieskie kwiaty, balony, elementy ubioru czy transparenty wypełniły korowód, który    przeszedł ulicami naszego miasta 28.04.2022 roku.Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Opatowie  klas 0-VII uczcili w ten sposób przypadający na kwiecień miesiąc autyzmu.

 Nieprzypadkowo charakterystycznym motywem obchodów jest kolor niebieski.  Uznawany jest bowiem za najgłębszy z kolorów. Rozpływając się w nieskończoności horyzontu staje się najbardziej odrealniony ze wszystkich barw. Autyści lubią niebieski. Kolor ten ma zarazem symbolizować solidarność z osobami cierpiącymi na tego typu zaburzenia.

Kwiecień to miesiąc wiedzy na temat autyzmu. Celem przemarszu było popularyzowanie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu w środowisku lokalnym oraz włączanie osób z autyzmem w przestrzeń publiczną.  Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: „ A U T Y ZM  400 000 ”.  

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu  ma  nie tylko promować wiedzę o autyzmie, ale też inspirować efektywną współpracę międzyszkolną w zapewnieniu dzieciom i młodzieży dotkniętym zaburzeniami ze spektrum autyzmu wsparcia, pomocy, by jak najpełniej korzystali z przysługujących im praw człowieka. Wspólne przejście niebieskim korowodem miało za zadanie pokazać, że osoby z autyzmem żyją wśród nas. Najważniejsze dla osób z autyzmem jest nasze wsparcie, akceptacja i zrozumienie.

Serdecznie Dziękujemy Zarządowi  Dróg Powiatowych w Opatowie  za umożliwienie marszu , za espkortę i  bezpieczny przemarsz ulicami Opatowa Komendzie Powiatowej Policji w Opatowie oraz Straży Miejskiej.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13