Tajemniczy kanał - W starej części Opatowa.

Podczas prac przy Skwerze imienia Witolda Gombrowicza został odkryty fragment kanału burzowego o długości 10 metrów.

- Zachowana część była połączona z kanałami na terenie starego miasta – opowiada Karolina Banasik, inspektor do spraw infrastruktury i gospodarki nieruchomościami Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. - Podczas budowy sąsiedniej kamienicy z 1912 r. ten  kanał został zasypany.

Kanał jest dobrze zachowany, obudowa wejścia i łuków jest oryginalna. Zachowany fragment pochodzi z czasów, gdy powstawały kanały burzowe i piwnice na terenie miasta, z około XVII wieku. Tyle lat przetrwał w bardzo dobrym stanie. Dołem położona jest kamionka i rura odprowadzająca wodę.

Przed piętnastu laty, gdy osunęła się skarpa, wejście do kanału zostało zamurowane. Poprzednicy nie chcieli go eksponować, może ze względu bezpieczeństwa. Obecnie po zakończeniu prac przy skwerze zamontowana zostanie krata przy wejściu i wnętrze zostanie podświetlone.

Prace przy Skwerze imienia Witolda Gombrowicza zostaną zakończone i odebrane około 10 maja. To pierwszy etap rewitalizacji starego Opatowa. Zamontowana tu zostanie mała architektura, ławki, kosze. Trawa już została posiana. Zachowane zostały stare drzewa, Dąb Wolności, który został posadzony po szczęśliwym powrocie mieszkańców z obrony Warszawy przed ponad 100 laty, brzoza, kasztan. 

Skwer będzie służył wszystkim mieszkańcom, każdy będzie mógł tu przyjść i odpocząć. 

Koszt tej części rewitalizacji wyniósł około 400 tys. zł. Praca wykonywała firma z Rzeszowa, która rozpoczęła już remont rynku.  

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04