Internetowa ankieta dotycząca wpływu pandemii wirusa SARS-CoV 2 na życie mieszkańców obszarów wiejskich.https://tiny.pl/924bh