Naukowcy z prestiżowych uczelni na konferencji w Opatowie

Dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja poświęcona templariuszom oraz sztuce, architekturze i archeologii Opatowa. Dopisali naukowcy z prestiżowych uczelni z całego kraju.   

Centrum będzie utworzone

- Dziś kolejna konferencja, druga o templariuszach – powiedział burmistrz Grzegorz Gajewski przed rozpoczęciem spotkania. - Jesteśmy w przeddzień ogłoszenia przetargu na prace przy budynku muzeum. Wreszcie nasze Centrum Templariuszy będzie  utworzone. To ogromny zastrzyk, by uatrakcyjnić nasze miasto, naszą gminę, Niektórzy prelegenci są bardzo sceptycznie ustosunkowani do tematu. W Krakowie też smoka nie było, a jednak jest, przyciąga turystów. Nawet wiemy, gdzie była jego jama, miejsce porywania dziewic.

            Już w dalszej części konferencji, podczas rozmowy z dziennikarzami, burmistrz Grzegorz Gajewski odniósł się do wystąpienia prof. Marii Starnawskiej z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, która mówiła o zakonie templariuszy na ziemiach polskich w średniowieczu i powątpiewała w ich obecność na terenie Opatowa. . .

- Wiedzieliśmy, że jest sceptycznie nastawiona do templariuszy na ziemi opatowskiej – nie ukrywał burmistrz. – Nie boimy się dopuszczać takich opinii. Będziemy starać się o dokumenty, prowadzić wykopaliska, by udokumentować swoje stanowisko. Zaciekawiło mnie wystąpienie prof. Jarosława Jarzewicza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który mówił o architekturze templariuszy i porównywał kościół z terenu Niemiec z nadania templariuszy, który jest bliźniaczo podobny do naszej kolegiaty. Pokazywał wiele budowli templariuszy, które urzekająco przypominały kościół w Ptkanowie. To też wiele tłumaczy.

Burmistrz Grzegorz Gajewski podziękował doktorowi Radosławowi Kubickiemu z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, który już po raz kolejny jest organizatorem sesji naukowej w Opatowie.

Potencjał marketingowy

– To już nasze dziewiąte spotkanie, tym razem konferencja dotyczyła obecności templariuszy nie tylko w Opatowie, szerzej w Europie, na Bliskim Wschodzie, tworzymy podstawy miejsca, gdzie będą promowane zakony – podkreślał dr Radosław Kubicki. - Prof. Jarosław Jarzewicz był po raz pierwszy na naszej konferencji, prof. Maria Starnawska drugi raz. To osoby o znanych nazwiskach, przybyła także prof. Beata Wojciechowska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Gościliśmy dra Marka Florka, który współpracuje z nami od wielu lat i jest blisko związany z Opatowem. Przybliżył nam dzieje kolegiaty, jak się zmieniała w czasie. Ja z kolei zinterpretowałem symbole, znaki, które znajdują się na kolegiacie. Powiedziałem o potencjale marketingowym i kreowaniu lokalnej polityki historycznej.

             Stowarzyszenie Szlak Templariuszy, które istnieje od 1995 r., przybliżył jego prezes Tomasz Sajko.  – Nasze stowarzyszenie łączy wszystkich zainteresowanych rycerskim zakonem od Jerozolimy poprzez Chwarszczany, gdzie jest nasza siedziba, Oleśnicę Małą, Lietzen i Rurkę do Paryża Londynu i Tomar. Nasze działanie polega na gromadzeniu i wymianie informacji, kontaktach, publikacjach i innych niekonwencjonalnych zamierzeniach. To była największa siła zbrojna, ramię kościoła i papieża.

Paweł Moszczyński, członek Stowarzyszenia Szlak Templariuszy, który współpracuje z najlepszymi instytucjami na świecie, we Francji, Izraelu, referował  historię znamienitej budowli, cytadeli templariuszy Tortosa, która nigdy nie została zdobyta. 

– Albo byli, albo niebyli, nie ma dowodów bezpośrednich na ich bytność, nie można też wykluczyć ich obecności – dywagował podczas przerwy w konferencji zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, Robert Wójcik. - Profesorowie nie wypowiadają się definitywnie. Jan Długosz spisywał to, co usłyszał od kleru. Napisał, że templariusze mogli tu istnieć. Dla mnie najciekawsze były dwa pierwsze referaty, prof. Marii Starnawskiej i prof. Jarosława Jarzewicza. Interesuje mnie architektura kolegiaty i obecność templariuszy.

O tym, że w sensie promocyjnym to wspaniała idea, mówił w kuluarach artysta plastyk Adam Hanuszkiewicz. - Przyszłe centrum templariuszy i zakonów będzie promować całą ideę, zjawisko – tłumaczył. - Natomiast rzeczą dla nie wtórna jest to, czy byli u nas templariusze, czy nie.

Przedstawicielka młodego pokolenia, Paulina Zygadło, absolwentka kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego, który mieszka w naszym regionie, przybyła na konferencję, bo interesuje się historią miasta, zwłaszcza templariuszami. – Słucham prelegentów z prestiżowych uczelni, chce wiedzieć, czy jest coś z prawdy w  legendach o obecności templariuszy w Opatowie – mówiła. – Pasjonuje mnie sztuka, architektura kolegiaty.

Oprócz już wymienionych naukowców w konferencji wzięli udział: mgr Waldemar Gliński z Kielc, który wspólnie z mgr Moniką Kamińską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotował referat na temat badań archeologicznych i architektonicznych kolegiaty, mgr Jakub Ordutowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej mówił o długim trwaniu średniowiecza. Podzielił się refleksją nad twórczą adaptacją średniowiecznego dziedzictwa mikroregionu opatowskiego. 

 

 • 0001
 • 0003
 • 0004
 • 001
 • 003
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 11
 • 12
 • 13
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30