W dniach

30 czerwca (czwartek) i 1 lipca 2022 r. (piątek)

 

Urząd Miasta i Gminy
w Opatowie

będzie czynny do godz. 1400