Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów uprzejmie informuje, że wypłata dodatku węglowego nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Opatów z Budżetu Państwa środków finansowych z dotacji celowej i zatwierdzeniu przez Radę Miejską zgodnie z wymogami prawa.