Gmina Opatów w ramach rządowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 w roku 2022  wyremontowała lokal mieszkalny oraz korytarz będący częścią wspólną w budynku.  Dzięki ministerialnej dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poprawiają się warunki, w jakich Romowie mieszkają a tym samym wzrasta integracja społeczna i obywatelska Romów. 

Wnioski i rozliczenia w ramach programu składane są do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego  Urzędu Wojewódzkiego w  Kielcach

1408x594