Program ,, Umiem pływać"

Realizowany jest program ,, Umiem pływać"  dla dzieci  ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie.  Uczniowie szkoły biorą udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych - pozaszkolnych sportowych z  zakresu nauki pływania. Dodatkowe zajęcia sprawiają dzieciom dużo radości oraz dają nowe umiejętności.

  • 01
  • 02
  • 03