Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje, że druga transza środków na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych wynikających z Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (pelet/drewno/gaz LPG/olej opałowy/inne rodzaje biomasy) wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie. Dodatki dla gospodarstw domowych zostały wypłacone dla wniosków złożonych do 07.11.2022 roku.

Po wpłynięciu kolejnej transzy środków, dodatki będą wypłacane zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Urzędu.