Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje, że trzecia-ostatnia transza środków na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych wynikających z Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (pelet/drewno/gaz LPG/olej opałowy/inne rodzaje biomasy) wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie. Dodatki dla gospodarstw domowych są wypłacane zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Urzędu.