Informacja  w sprawie odbierania wyrobów zawierających azbest w 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, informuje o możliwości składania wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2023 roku.

Termin składania wniosków do 31.01.2023 r.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miasta i Gminy Opatów, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów.


Formularz wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie www.umopatow.pl, a także w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i  Gminy Opatów, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów.
Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu
z terenu Gminy Opatów można uzyskać pod nr tel. 15 86 81 311.

Do pobrania:

Formularz wniosku.

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.