Nasze instytucje - Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opatowie

ZUS dobrze postrzegany

Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest jedną z wielu instytucji działających na terenie Opatowa, co świadczy o randze miasta i gminy. Praca inspektoratu jest bardzo dobrze postrzegana przez mieszkańców, którzy nazywają go instytucją zaufania publicznego.

Pracownicy Inspektoratu ZUS są merytorycznie przygotowani do świadczenia usług, zawsze tu można przyjść i otrzymać niezbędną informację.

Teren

- Obsługujemy mieszkańców powiatu opatowskiego oraz płatników składek oraz wydział emerytalno-rentowy z terenu powiatu sandomierskiego i staszowskiego.– mówi kierownik inspektoratu ZUS w Opatowie i kierownik sali obsługi klientów w inspektoracie, Beata Górecka. – Stanowiska te od grudnia 2021 r. zostały połączone. Zajmuję  się administrowaniem budynku przy ulicy Sempołowskiej i obsługą klientów. Bardzo lubię bezpośredni kontakt z mieszkańcami. 

Według stanu na koniec grudnia 2022 r. w inspektoracie pracują 92 osoby, w tym w wydziałach emerytur i rent – 34, w wydziale płatników składek i kont - 20, w wydziale ubezpieczeń i składek - 17, w wydziale realizacji dochodów - 6, w archiwum - 5 osób, w obsłudze klientów i korespondentów-  8. Poza tym inspektora ma wsparcie 2 informatyków.

Inspektorat jest czynny od wtorku do piątku w godzinach od 8 do 15, w każdy poniedziałek pracuje dodatkowo dwie godziny dłużej, od 8 do 17, by mieszkańcy pracujący na pierwszą zmianę mogli przyjść i  załatwić swoje sprawy.

Siedziba inspektoratu mieści w dużym budynku, w którym znajdują przestronne pomieszczenia, w tym sala obsługi klientów. Przed budynkiem jest też parking dla mieszkańców.  

Platforma

- Na początku roku 2023 pilną sprawą dla nas i wszystkich inspektoratów w kraju jest promocja Platforma Usług Elektronicznych – mówi kierownik Beata Górecka. - Od 1 stycznia bowiem każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na PUE ZUS. To doskonałe narzędzie dla wszystkich przedsiębiorców, a obowiązek posiadania takiego konta od tego roku mają nawet ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność.

Konto na PUE umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, elektronicznie, bez osobistej wizyty w ZUS. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik, przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji, np. banku lub urzędu.

Jeśli płatnik składek nie aktywuje konta na Platformie Usług Elektronicznych, nie będzie otrzymywał od ZUS korespondencji.

Kierownik Beata Górecka wyjaśnia, że konto można aktywować w Inspektoracie ZUS lub samodzielnie przez Bankowość Osobistą lub Profil Zaufany. - To główna strategia urzędu na przyszłe lata, nowoczesny urząd , e-urząd – podkreśla Beata Górecka. – Żyjemy w epoce cyfryzacji, gdy większość spraw możemy załatwić elektronicznie, nie wychodząc z domu. To oszczędność kosztów, czasu, dobra komunikacja z ZUS. Bardzo szeroko rozwinięte narzędzie, które nam pomaga i klientom.

Świadczenia, składki

Pracownicy Inspektoratu ZUS ustawowo zajmują się świadczeniami krótkoterminowymi i długoterminowymi mieszkańców, sprawami dotyczącymi opłacania składek. Przyjęli też nowy zakres obowiązków w sprawie świadczeń wychowawczych.

- Gdy klient nie ma komputera  domu, to przychodzi do nas i  z naszą pomocą może złożyć wniosek w sprawie świadczenia 500 Plus i 300 Plus, rodzinnego kapitału, dofinansowania do pobytu w żłobkach, aktywacji bonu turystycznego o wartości 500 zł  – wyjaśnia kierownik Beata Górecka. - Pomoc w tym zakresie cieszy się dużym powodzeniem. Mieszkańcy składali bardzo wiele wniosków.

Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, pracownicy inspektoratu pomagali sąsiadom ze Wschodu. Wszyscy, którzy zdobyli status uchodźcy, posiadali nadany numer Pesel przez Urząd Miasta i Gminy, mogli ubiegać się o świadczenia jak Polacy. To były głównie matki z dzieckiem, które korzystały z programów 500 Plus, Dobry start.

Współpraca

Współpraca z innymi instytucjami jest wzorcowa, przebiega nienagannie. Na co dzień inspektorat kontaktuje się z KRUS. – To nieodzowny element naszej pracy – nie ukrywa kierownik Beata Górecka. - Tu mamy tereny wiejskie, mieszkańcy otrzymują świadczenia z ZUS i KRUS. Decyzje muszą być wspólnie uzgadniane.

Inspektorat dobrze też współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Opatowie, gminami z terenu powiatu, Powiatowym Urzędem Pracy, Domami Pomocy Społecznej, dziennymi domami seniorów, Warsztatami Terapii Zajęciowej.  

- Dziękuję tym jednostkom, bo ilekroć się zwrócimy się o pomoc, wywieszanie odpowiednich plakatów, zawsze spotykamy się z pozytywnym odzewem – mówi kierownik Beata Górecka. – Ostatnio, na przykład, promujemy mLegitymacje emeryta-rencisty, które można posiadać w swoim telefonie. Te informacje zamieszczane są od ręki.

zus opa