Kolegiata na prestiżowej liście - Pomnik Historii

Kolegiata pod wezwaniem św. Marcina z Tours w Opatowie została Pomnikiem Historii. Prezydent Andrzej Duda dokonał wpisu zabytku na prestiżową listę.

Możemy być naprawdę dumni

- Wielka chwila dla opatowskiej kolegiaty pod wezwaniem św. Marcina z Tours i dla całego Opatowa – mówi burmistrz Grzegorz Gajewski. - Dzięki staraniom księdza prałata dra Michała Spocińskiego oraz ogromnemu wsparciu posła Krzysztofa Lipca mogliśmy uczestniczyć w uroczystości wręczenia przez Prezydenta RP rozporządzenia ustanawiającego nasz najcenniejszy zabytek Pomnikiem Historii. Tylko 123 obiekty w Polsce mają zaszczyt nosić to miano, w tym nasza XII-wieczna kolegiata. Możemy być naprawdę dumni!

Podczas uroczystości w Warszawie prezydent Andrzej Duda powiedział, że pielęgnowanie pereł naszej historii, które są, bardzo często ukryte i zapomniane, ma ogromne znaczenie dla zrozumienia wielkiej siły, jaka tkwi w nas i w naszej tradycji. Mamy wręcz obowiązek być dumni.

 – To dla mnie zawsze radosna i bardzo ważna uroczystość, bo w mojej służbie prezydenckiej pamięć historyczna i jej związek z teraźniejszością mają istotne znaczenie dla przyszłości naszego kraju, dla budowania postaw obywatelskich i patriotycznych, które są niezwykle istotne – podkreślił Andrzej Duda. – Tym bardziej, że wobec ponad 1000-letniej historii Polska ma relatywnie niewiele zabytków. Wiele wojen, które przetoczyły się przez nasze ziemie, straszliwie zniszczyło substancję dorobku, który powstawał tu przez cały okres istnienia Rzeczypospolitej Polskiej.

Łatwiej o środki

Dokument o wpisaniu kolegiaty na listę Pomników Historii odebrał proboszcz parafii św. Marcina w Opatowie, ksiądz Michał Spociński. - Pragnę ogarnąć myślą i sercem wszystkich zaangażowanych w jej budowę, tych, którzy przez wieki troszczyli się o jej piękno i jej wygląd, odbudowywali ją ze zniszczeń – mówił ksiądz proboszcz. - To między innymi Krzysztof Szydłowiecki, a także wszyscy ludzie wielkiej woli, którzy dbali o to, aby kolegiata przetrwała. Pochodząca z XII wieku świątynia to jeden z najcenniejszych i najlepiej zadbanych zabytków nie tylko ziemi świętokrzyskiej, ale całego kraju.

Ksiądz Michał Spociński podziękował obecnym podczas uroczystości, posłowi Krzysztofowi Lipcowi, a także  burmistrzowi Grzegorzowi Gajewskiemu i staroście Tomaszowi Stańkowi  i wszystkim, którzy troszczą się o świątynię. Zapowiedział, że w najbliższej przyszłości przeprowadzona zostanie renowacja zabytkowej biblioteki kapitulnej. Parafia chce odrestaurować bezcenne rękopisy i starodruki. Planuje stworzyć piękną bibliotekę w skarbcu. Wyraził nadzieję, że na ten cel być może znajdą się pieniądze z Polskiego Ładu.

Poseł Krzysztof Lipiec nie ukrywał, że  wpisanie kolegiaty na Listę Pomników Historii gwarantuje łatwiejszą ścieżkę pozyskania dofinansowania na ochronę zabytków. Pogratulował księdzu prałatowi, który czynił starania o to, aby uhonorować opatowską kolegiatę. Podziękował również wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego za wsparcie dla świętokrzyskich zabytków.

Obiekt o szczególnych wartościach

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się wręczenie dokumentów opiekunom i zarządcom dziewięciu nowych obiektów, które zostały wpisane na listę Pomników Historii. Przypomnijmy, że świątynia jest dziesiątym obiektem w województwie z tym zaszczytnym mianem, obok między innymi ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe oraz historycznego zespołu architektoniczno-krajobrazowego Sandomierza.

Na liczącej obecnie 123 pozycje liście pomników znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków. Kolegiata w Opatowie to jeden z najcenniejszych zabytków architektury romańskiej oraz jedna z najlepiej zachowanych XII- kościołów w Polsce. Mieści cenne dzieła sztuki doby gotyku, renesansu i baroku. Szczególne znaczenie mają polichromie zdobiące ściany i sklepienia. Oprócz roli sakralnej, kolegiata zyskała znaczenie polityczne. Przez kilkaset lat stanowiła miejsce modlitwy i obrad szlachty zjeżdżającej do Opatowa na sejmik ziemski.

  • 01
  • 02
  • 03