Program „Czyste Powietrze"

   logo WFOSiGWoraz  Gminy Opatów   

Informujemy, że w ramach Programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, od początku trwania Programu „Czyste Powietrze”, tj. od września 2018 r. do dnia 30 września 2023 r. Mieszkańcy Gminy Opatów złożyli następującą ilość wniosków:

Nazwa Gminy

Liczba złożonychwniosków o dofiansowanie

Sumaryczna kwoata wypłaconych

dotacji

Lista zrealizowanych

przedsięwzięć

Gmina Opatów 172 1 875 311,95 zł 91

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Gmina Opatów 14.07.2021r. zawarła porozumienie z WFOŚiGW w Kielcach dotyczące wspólnej realizacji programu “Czyste Powietrze“. W związku z  powyższym, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.
Do zadań punktu konsultacyjnego należy między innymi udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, wsparcie w zakresie
przygotowania wniosku o dofinansowanie, pomoc przy rozliczeniu przyznanego
dofinansowania.

Informacje odnośnie programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie głównej programu https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu

Na dzień 30 września 2023 r. za pośrednictwem Gminnego Punktu Programu „Czyste Powietrze” złożonych zostało 52 wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

 

 

Informujemy, że w ramach Programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, od początku trwania Programu „Czyste Powietrze”, tj. od września 2018 r. do dnia 31 marca 2023 r. Mieszkańcy Gminy Opatów złożyli następującą ilość wniosków:

Nazwa Gminy

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Gmina Opatów

140

1 393 689,13 zł

81

czyste powietrze zdrowy wybów

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Gmina Opatów 14.07.2021r. zawarła porozumienie z WFOŚiGW w Kielcach dotyczące wspólnej realizacji programu “Czyste
Powietrze“. W związku z  powyższym, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie
funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.
Do zadań punktu konsultacyjnego należy między innymi udzielanie informacji o Programie
osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, wsparcie w zakresie
przygotowania wniosku o dofinansowanie, pomoc przy rozliczeniu przyznanego
dofinansowania.

 Informacje odnośnie programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie głównej
programu
https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu

Na dzień 31 marca 2023 r. za pośrednictwem Gminnego Punktu Programu „Czyste Powietrze” złożonych zostało 31 wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.