Baner „Cyfrowa Gmina”, 

 W ramach programu „Cyfrowa Gmina”, Gmina Opatów otrzymała grant na cyfryzację Urzędu Miasta i Gminy
w Opatowie. Pozyskane środki pozwolą na zakup nowego sprzętu komputerowego, zakup usług internetowych dla mieszkańca oraz nowoczesnych rozwiązań informatycznych zwiększających cyberbezpieczeństwo.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”, w związku ze wsparciem z REACT-EU.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Efektem projektu jest:
•    cyfryzacja JST poprzez nabycie sprzętu IT
i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług i pracy zdalnej;
•    edukacja cyfrowa dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji;
•    analiza stanu cyberbezpieczeństwa, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 345960,00 zł

V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)