Gmina Opatów informuje, że w 2017 realizację zadanie

dotyczące wyposażenia

Pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej

w szkołach podstawowych Gminy Opatów”

 Program realizowany jest przy dofinansowaniu

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

w wysokości 40 000,00 zł tj. 80 % kosztów kwalifikowanych

WFOS